DĀVANU KARTES PIRKŠANAS LĪGUMS

1. Līguma noteikumi

1.1. Dāvanu karšu izplatītājs (turpmāk tekstā – Starpnieks) – SIA Dāvanu Sala (davanusala.lv) – reklamē un izplata Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus vai preces, par kurām maksājumu veicat Dāvanu kartes veidā.

1.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas daudzfunkcionālo Dāvanu karti no Starpnieka un kuram ir iespēja ar to rīkoties (dāvināt, izmantot u.t.t.).

1.3. Pakalpojumu Sniedzējs – fiziska vai juridiska persona, kas paraksta sadarbības līgumu ar Starpnieku, un saskaņā ar šī līguma noteikumiem, sniedz pakalpojumus vai pārdod preces.

1.4. Pakalpojuma Saņēmējs – persona, kam ir sniegtas tiesības apmaksāt Pakalpojuma Sniedzēja sniegtos pakalpojumus vai preces ar Starpnieka Dāvanu karti.

2. Pakalpojuma noteikumi

2.1. Starp Starpnieku un Pircēju tiek noslēgts Pirkšanas līgums, kas nosaka attiecības, kas saistītas ar daudzfunkcionālās Dāvanu kartes pirkuma nosacījumiem, piegādes un apmaksas kārtību, kā arī Dāvanu kartes izmantošanas nosacījumiem.

2.2. Daudzfunkcionālā Dāvanu karte sniedz tiesības Pakalpojuma saņēmējam izmantot pakalpojumu, kas norādīts uz Dāvanu kartes, vai nomainīt to uz citu Starpnieka piedāvāto pakalpojumu.

2.3. Vienu dāvanu karti var izmantot tikai vienu reizi. Ja Dāvanu kartes maiņas laikā pakalpojumu / preču summa ir mazāka kā Dāvanu kartes nominālvērtība, starpība starp Dāvanu kartes nominālvērtību un iegādātajiem pakalpojumiem / precēm netiek atmaksāta.

2.4. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no pirkšanas dienas, ja nav norādīts cits derīguma termiņš. Pēc derīguma termiņa beigšanās, dāvanu kartes derīguma termiņu vairs nav iespējams pagarināt, un nauda, par neizmantotu dāvanu karti nav atgriežama, tātad Dāvanu karte tiek atzīmēta kā nederīga.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Nopirktu un neizmantotu DavanuSala.lv Dāvanu karti, komplektu vai čeku var atgriest atpakaļ 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no pirkuma datuma. Klientam ir jāiesniedz pieteikums par naudas atgriešanu. Ja par Dāvanu karti norēķinājās skaidrā naudā, Klientam kopā ar pieprasījumu jāsniedz saņemto Naudas pieņemšanas kvīti / kases čeku. Nauda tiek atgriezta maksātāja kontā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja vēlaties atgriest dāvanu karti, kura bija piegādāta ar kurjeru, uz Omniva pakomātu vai ar Latvijas pasta starpniecību, no atgriežamās summas tiek ieturēta maksa par piegādi. Šī komisijas maksa tiek aprēķināta ņemot vērā piegādes informāciju (piegādes vieta, dāvanu karšu skaits, piegādes veids u.c.).

3.2. Nopirktu un neizmantoto Starpnieka Dāvanu karti, komplektu vai čeku var nomainīt Dāvanu kartes derīguma termiņa periodā. Klientam ir jāiesniedz pieteikums par Dāvanu kartes maiņu, norādot uz kādu citu Dāvanu karti vēlaties veikt nomaiņu. 5 (piecu) kalendāra dienu laikā nosūtīsim jauno Dāvanu karti uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Derīguma termiņš tiek aprēķināts no pirmās Dāvanu kartes iegādes datuma.

3.3. Dāvanu kartē norādītā Pakalpojuma sniedzēja darbības pārtraukšanas gadījumā vai pakalpojuma nepieejamības tehnisku vai citu kļūdu dēļ, nauda par dāvanu karti netiek atgriesta. Klientam ir tiesības apmainīt Dāvanu karti uz citi pakalpojumu, esošās Dāvanu kartes vērtībā.

3.4. Veicot rezervāciju Dāvanu kartē norādītajā kārtībā, Pakalpojuma saņēmējam jāierodas saskaņotajā vietā un laikā. Ja neesat ieradušies rezervētajā laikā un vietā, nauda par neizmantoto Dāvanu karti netiek atmaksāta, tā kā Dāvanu karte tiek uzskatīta par nederīgu.

3.5. Daži pakalpojumi var radīt risku cilvēkiem ar veselības problēmām. Paklapojuma saņēmējs veicot rezervāciju apstiprina, ka viņš ir informēts par visiem draudiem veselībai un dzīvībai, kas saistīts ar pakalpojumu.Pakalpojuma saņēmējs atbild pats par savu veselības stāvokli.

3.6. Ņemot vērā pakalpojumu veidu, Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt Pakalpojuma saņēmējam, kurš izmanto Dāvanu karti, parakstīt papildus vienošanos vai līgumu par pakalpojuma noteikumu ievērošanu. Šī panta pakalpojumi var būt nepieejami neparakstot papildus līgumus vai pakalpojumu noteikumus, nauda par neizmantoto Dāvanu karti netiks atgriesta.

3.7. Starpnieks nenes nekādu atbildību par preču vai pakalpojumu kvalitāti un ar tiem saistīto risku, kurus Klients izmanto, iesniedzot Dāvanu karti, komplektu vai čeku. Visas pretenzijas par pakalpojumiem vai preču kvalitāti Klientam ir nepieciešams sniegt pakalpojuma sniedzējam vai preču pārdevējam.

3.8. Visi strīdi un pretenzijas, kas saistītas ar Starpnieku, tiek risināti starp Klientu un Starpnieku pārrunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, lūgumu/sūdzību par Starpnieka internetveikalā iegādātajām precēm vai pakalpojumiem, var iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādei.

4. Citi noteikumi

4.1. Informācija par Klientu ir konfidenciāla, un trešām pusēm SIA Dāvanu Sala to var sniegt tikai attiecīgi paredzētajos gadījumos.

4.2. Klients apstiprina, ka, pirms piekrīt pirkuma nosacījumiem, ir iepazinies ar visiem apstākļiem, un tiem pilnībā piekrīt. Klients arī apzinās, ka līguma pieņemšanas noteikumi ir spēkā no brīža, kad Klients, saskaņā ar norādījumiem, ko nodrošina Sistēma, nenoņem keķsīti no "Noteikumi un nosacījumi", tādējādi apliecinot savu vienošanos ar Pirkšanas līguma noteikumiem.

4.3. Starpnieks DavanuSala.lv apņemas nekavējoties apstiprināt Līguma izveidošanas faktu, nosūtot Dāvanas pasūtījuma apstiprinājumu Klienta pasūtījuma veidlapā uz norādīto e-pasta adresi.

4.4. Klientam piekrītot ar Pirkuma noteikumiem, tiek veikta piekrišana, ka pasūtījuma laikā sniegtie Klienta personas dati tiks izmantoti pasūtījumu izpildei. Klients jebkurā laikā var sazināties ar Starpnieku, lai pārskatītu savus personas datus, kas tiek uzglabāti Starpnieka bāzē. Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar www.davanusala.lv elektroniskā veikala privātuma politiku (vairāk informācija https://www.davanusala.lv/lv/info/15-privatuma-politika)